• English
  • Romana

Termeni si conditii

Domeniul https://compactleasing.ro/ este detinut de catre SC Compact Leasing SRL. Utilizarea acestei marci, a domeniului sau a numelor de comercializare, siglelor si emblemelor, in forma directa sau "ascunsa" (de tipul, dar nu limitat la, meta taguri sau alte tehnici de indexare, cautare web) fara permisiunea prealabila scrisa este interzisa si se pedepseste conform legii.

Folosirea acestui site implica acceptarea termenilor si conditiilor de mai jos. Recomandam citirea cu atentie a acestora. SC Compact Leasing SRL isi asuma dreptul de a modifica aceste prevederi fara o alta notificare. Cea mai recenta versiune poate fi accesata in aceasta pagina.

Accesul/vizitarea acestui website de catre dumneavoastra se supune Termenilor si Conditiilor de Ultilizare, si implica acceptul dumneavoastra cu privire la acestea si reprezinta intelegerea dintre parti.

Relatia dintre parti este guvernata de urmatoarele acte normative:

  • OG nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor
  • OUG nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii
  • Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii si armonizarea reglementarilor cu legislatia europeana privind protectia consumatorilor
  • Legea 365/2002 privind comertul electronic

SC Compact Leasing SRL garanteaza utilizatorului acces limitat, in interes personal (efectuarea de comenzi online, informare), pe site-ul https://compactleasing.ro/ si nu ii confera dreptul de a descarca sau de a modifica partial sau integral site-ul, de a reproduce partial sau integral site-ul, de a copia, de a vinde/revinde sau de a exploata site-ul in orice alta maniera, in scopuri comerciale sau fara acordul prealabil scris al acesteia.

Intregul continut al site-ului https://compactleasing.ro/ - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, email-uri, scripturi, programe si alte date - este proprietatea SC Compact Leasing SRL si a furnizorilor sai si este aparat de Legea pentru protectia drepturilor de autor (legea nr. 8/1996) si de legile privind proprietatea intelectuala si industriala. Folosirea fara acordul SC Compact Leasing SRL a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legislatiei in vigoare.

Serviciile prezentate pe https://compactleasing.ro/ sunt prestate de SC Compact Leasing SRL. Tarifele serviciilor pot fi schimbate oricand. Verificati tariful final de vanzare inainte de a achizitionarea unui serviciu.

POLITICA DE PRESTARE / LIVRARE A SERVICIILOR
Serviciile prestate de catre SC Compact Leasing SRL, vor fi efectuate conform comenzii transmise de catre client.

POLITICA DE ANULARE
Serviciile solicitate SC Compact Leasing SRL pot fi anulate cu 5 zile inainte de prestarea acestora fara penalizare. Daca se anuleaza comanda cu mai putin de 24 ore inainte de prestarea serviciului, suma incasata nu se restituie.

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SI INFORMATII PRIVIND SIGURANTA DATELOR CLIENTILOR
Protectia datelor dvs cu caracter personal este deosebit de importanta pentru noi. Prin prezentul document dorim sa va informam cu privire la scopurile si modalitatile operatiunilor de prelucrare a datelor dvs cu caracter personal in relatia cu SC COMPACT LEASING SRL, precum si cu privire la drepturile dvs in calitate de persoana vizata. In general, SC COMPACT LEASING SRL prelucreaza datele cu caracter personal furnizate direct de dvs cu ocazia solicitarii unei oferte de transport /servicii de inchiriere sau in vederea unui contract de transport / servicii de inchirere. In acelasi timp, in cadrul unui transport de persoane contractate de alte persoane, SC COMPACT LEASING SRL poate prelucra datele dv cu caracter personal (date de identificare, de contact, varsta, etc). Prelucrarea datelor dvs cu caracter personal este necesara pentru incheierea contractului de transport / servicii de inchiriere, in caz de refuz SC COMPACT LEASING SRL neputand sa incheie sau sa execute contractul vizat.

In situatiile de prelucrare automata, SC COMPACT LEASING SRL garanteaza dreptul dvs de a obtine interventie umana din partea SC COMPACT LEASING SRL, de a va exprima punctul de vedere si de a contesta decizia prin adresarea unei solicitari in acest sens pe adresa office@compactleasing.ro. Agentia mergeting digital Impact Ads se ocupa de elementele grafice ale site-ului.

COMPACT LEASING SRL poate transmite datele dvs cu caracter personal in vederea indeplinirii obligatiilor sale legale sau decurgand din executarea contractului de transport/ servicii de inchiriere catre urmatorii destinatari / categorii de detinatari : Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, autoritatea judecatoreasca, organe de urmarire sau cercetare penala, institutii nationale / servicii teritoriale de expertiza, alte autoritati publice sau locale, consultanti sau prestatori de servicii, alte persoane sau institutii publice sau private, in cazul in care furnizarea datelor cu caracter personal este necesara pentru a da curs unei solicitari care are la baza un temei legal ori pentru indeplinirea obiectului de activitate sau pentru respectarea obligatiilor decurgand din contractul de prestari servicii.. Datele dvs cu caracter personal sunt stocate pe perioada necesara pentru a respecta diversele obligatii legale sau reglementare. In cazul contractelor de transport / de servicii de inchiriere , dosarele client sunt pastrate de regula 10 ani de la expirarea contractului sau de la ultima operatiune pe contractul respectiv (oricare dintre acestea intervine mai tarziu), iar in cazul ofertelor neurmate de incheierea unui contract datele sunt pastrate de regula maxim 2 luni. La expirarea termenului de pastrare, datele vor fi sterse. In calitate de persoana vizata, aveti urmatoarele drepturi: - De acces – puteti obtine informatii in legatura cu prelucrarea datelor dvs cu caracter personal, precum si o copie acestora; - La rectificare – puteti solicita completarea sau actualizarea datelor dv cu caracter personal in cazul in care sunt incomplete sau inexacte; - De a fi uitat – in numite situatii, puteti solicita stergerea datelor dvs cu caracter personal; - La restrictionarea prelucrarii – in anumite situatii,puteti solicita prelucrarea conditionata a datelor cu caracter personal pana la solutionarea anumitor operatiuni referitoare la datele dvs; - La opozitie – in situatia prelucrarii intemeiate pe realizarea unor interese legitime, va puteti opune motivat unei astfel de prelucrari; - La portabilitatea datelor – puteti solicita transmiterea datelor cu caracter personal furnizate de dvs si prelucrate prin mijloace automate intr-un format structurat, care poate fi citit automat.

Fiecare drept dintre cele de mai sus se poate exercita prin trimiterea unei cereri scrise, semnate si datate, la sediul SC COMPACT LEASING SRL, str Neajlovului nr 47 sector 1 Bucuresti sau la adresa de mail office@compactleasing.ro. In situatia in care considerati ca drepturile dvs nu sunt respectate, va puteti adresa responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal la adresa de mai sus sau puteti depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere si Prelucrare a datelor cu character Personal (ANSPDCP)

DATELE DE CONTACT COMPLETE ALE COMPANIEI
SC COMPACT LEASING SRL cu sediul in Bucuresti, str Neajlovului nr 47 sector 1, CUI RO17868135,inregistrata la Registrul Comertului sub nr J40/14107/2005, email office@compactleasing.ro, tel 0213129857 Responsabilul cu protectia datelor poate fi contactat la adresa de mail : office@compactleasing.ro.

Clienţii noștri sunt multumiţi de serviciul nostru de masini de inchiriat in Bucuresti Citeste review-urile
Printre clienţii noștri: